Projektai

Įgyvendinami projektai


„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kupiškio mieste, II etapas“ Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0010

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje (3 etapas)
     Projekto Nr. LAAIF-AM-FK03-0004

 


Įgyvendinti projektai

„Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje (2 etapas)“ Nr. LAAIF-S-33(2022)

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“  NR.05.3.2-APVA-R-014-51-0001

„Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-16(2022)

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone (Subačiuje, Noriūnuose)“ Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012

„Kupiškio miesto vandens gerinimo įrenginių statyba“ Projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0021