Projektai

Įgyvendinami projektai


Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje
     Projekto Nr. LAAIF-AM-FK01-0010

 

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje (2 etapas)
     Projekto Nr. LAAIF-AM-FK02-0007


Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje (3 etapas)
     Projekto Nr. LAAIF-AM-FK03-0004


„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“ (Šimonyse)
Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51- 0001

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei užtikrinti nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas Šimonių mstl. ir Kupiškio m. gyventojams.

Įgyvendinus projektą Šimonių mstl. paklota 1,83 km vandentiekio tinklų, 8,21 km nuotekų tinklų su 4 nuotekų siurblinėmis, renovuota 0,28 km vandentiekio ir 0,06 km nuotekų tinklų, pastatyti 45 m³ per parą našumo nuotekų valymo įrenginiai bei paklota 0,24 km vandentiekio tinklų Kupiškio mieste. Tai sudaro sąlygas prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 63 gyventojams, o prie nuotekų tinklų – 205 gyventojams.

Šiuo metu iš sutaupytų projekto lėšų atliekama UAB „Kupiškio vandenys“ turimų vandentiekio ir nuotekų tinklų (56 km) inventorizacija Kupiškio ir Subačiaus miestuose bei Noriūnų kaime.

Projekto vertė – 1 503,7 tūkst. eurų, t.t. ES lėšos – 1 022,5 tūkst. eurų, Kupiškio savivaldybės lėšos – 150,4 tūkst. eurų ir UAB „Kupiškio vandenys“ – 330,8 tūkst. eurų.

Statybos darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“.

Tinklų inventorizacijos darbus atlieka UAB „Geopartneris“.

 

„Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio mieste“
Projekto Nr. LAAIF- S- 52(2019)

Projekto tikslas – aprūpinti gyventojus kokybiškomis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir mažinti aplinkos teršimą nuotekomis.

Įgyvendinus projektą Palėvenės g. ir Sodų g., Kupiškio m., paklota 1,55 km nuotekų tinklų su nuotekų siurbline ir sudarytos sąlygos prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 38 būstams arba 61 gyventojui.

Projekto vertė – 237,3 tūkst. eurų, t. t. ES lėšos – 189,8 tūkst. eurų ir 47,5 tūkst. eurų Kupiškio rajono savivaldybės lėšos.

Darbus atliko UAB „Gensera“.

 

„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kupiškio mieste“
Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0009  

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą į Kupiškio aglomeraciją patenkantiems gyventojams bei užtikrinti EK Direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu numatyta pakloti 0,46 km vandentiekio ir 1,58 km nuotekų tinklų Vilniaus g., Knygnešių g., Šimtmečio g., Lauko g. ir L. Giros g., Kupiškio mieste. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų privalės prisijungti 42 gyventojai, prie nuotekų tinklų 101 gyventojas.

Projekto vertė 172,55 tūkst. eurų, t. t. ES lėšos – 73,7 tūkst. eurų ir UAB „Kupiškio vandenys“ – 98,8 tūkst. eurų.

Darbus atlieka UAB „Aldma“.

 

„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kupiškio mieste“, II etapas
Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0010 

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą į Kupiškio aglomeraciją patenkantiems gyventojams bei užtikrinti EK Direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu numatyta Vilties g., Zuntės g., P. Matulionio g., Kupiškio m. ir Vėžionių g., Aukštupėnų k. pakloti 0,84 km vandentiekio ir 1,4 km nuotekų tinklų su 2 nuotekų siurblinėmis. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų bus sudarytos sąlygos prisijungti 34 gyventojams,  prie nuotekų tinklų 56 gyventojams.

Numatoma projekto vertė – 361,9 tūkst. eurų, t. t. ES lėšos – 134,9 tūkst. eurų, UAB „Kupiškio vandenys“ – 128,8 tūkst. eurų ir Kupiškio rajono savivaldybės – 98,4 tūkst. eurų.

Šiuo metu vykdomi statybos darbų atlikimo viešieji pirkimai.


Įgyvendinti projektai


„Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kupiškio aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-16(2022).

Dalyje Kupiškio miesto ir rajono gyventojai nuotekas kaupė septinėse talpose arba naudojosi lauko tualetais. Talpos senos, galėjo tapti nesandarios ir

neužtikrinti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, taip tapti aplinkos taršos objektu.

Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 53 531,62 Eur. Viso Projekto lėšų poreikis – 76 473,74 Eur.


„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone  (Subačiuje, Noriūnuose)“
Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012

 Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Subačiuje ir Noriūnuose.

Įgyvendinus projektą Subačiaus mieste paklota 3,11 km vandentiekio tinklų, 3,81 km nuotekų tinklų ir pastatyti nauji 206 m³ per parą našumo nuotekų valymo įrenginiai.

Noriūnuose paklota 0,93 km vandentiekio tinklų, 1,18 km nuotekų tinklų bei pastatyti nauji 200 m³ per parą našumo nuotekų valymo įrenginiai.

Projekto vertė 3 746,3 tūkst. eurų, t.t. ES lėšos – 3 177,8 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 373,8 tūkst. eurų ir Kupiškio rajono savivaldybės  – 194,6 tūkst. eurų.

Darbus atliko UAB „Infes“.

 

 „Kupiškio miesto vandens gerinimo įrenginių statyba“
Projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0021

 Projekto tikslas – užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens nepertraukiamumą ir kokybę Kupiškio miesto gyventojams.

Įgyvendinus projektą pastatyti nauji 2400 m³ per parą našumo vandens gerinimo įrenginiai.

Projekto vertė 679,8 tūkst. eurų, t. t. ES lėšos – 645,8 tūkst. eurų ir UAB „Kupiškio vandenys“ – 33,9 tūkst. eurų.

Darbus atliko UAB „Eigesa“.