Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, taikomos nuo 2022 m. birželio 1 d.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2022-04-28 d. sprendimu Nr.TS-121 patvirtino geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas:

            Gyventojams:

1.  Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus

 Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

be PVM

Kaina

 Eur

 su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, m3

3,26

3,95

 iš jų: geriamojo vandens tiekimo

1,33

1,61

 nuotekų tvarkymo

1,93

2,34

 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas (butui per mėn.).

1,53 

1,85

 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso (butui per mėn.).

0,98

1,19

 

2.   Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namuose įrengtus apskaitos prietaisus

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3

3,20

3,88

 iš jų: geriamojo vandens tiekimo

1,31

1,59

nuotekų tvarkymo

1,89

2,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas (namui per mėn.).

1,22

1,48

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso (namui per mėn.).

0,78

0,94


            Įmonėms:

1. Už sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas abonentams ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

 Paslaugos pavadinimas

Kaina

 Eur

 be PVM

Kaina

 Eur

su PVM 

 Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams, m3

3,27

3,95

 iš jų: geriamojo vandens tiekimo

1,40

1,69

 nuotekų tvarkymo

1,87

2,26

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuotos  pagal apskaitos prietaisų diametrus (DN):

DN15

3,38

4,09

DN20

3,43

4,15

DN25

3,69

4,46

DN32

3,95

4,78

DN40

4,28

5,18

DN50

4,89

5,92

DN80

4,98

6,03

Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą  karštam vandeniui ruošti

ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade m3

3,17

3,84

                                                                                 iš jų: geriamojo vandens tiekimo

1,30

1,57

                                                                                                        nuotekų tvarkymo

1,87

2,27

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio  gyvenamojo namo įvade

11,68

14,13