Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio.
Informuojame, kad 2018 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant  vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,8 kub. m vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Kupiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktu.

Šių metų sausio 9 dieną, dėl ESO atliekamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Skapiškyje nuo 10:00 iki 16:00 valandos. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Šių metų gruodžio 21 dieną dėl ESO planuojamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Palėvenėlėje nuo 09:00 iki 15:30 valandos. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Šių metų gruodžio 18 dieną, dėl vandens įrenginių remonto, laikinai nebus tiekiamas vanduo Skapiškio miestelyje. Atsiprašome dėl nepatogumų.