2016 m. gegužės mėn. 16 diena nuo 12 val. iki 17 val. dėl ESO elektros atjungimo, nebus tiekiamas šaltas vanduo Virbališkių k. Atsiprašome už nesklandumus.

Informuojame, kad 2016 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,7 kub. m vienam gyventojui per mėnesį. Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Kupiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktu.

2016 m. balandžio 28 d. nuo 9 val. iki 15 val. dėl vandentiekio remonto darbų, nebus tiekiamas geriamas vanduo Aukštupėnų kaime Aukštupio ir Beržynėlio gatvėse. Atsiprašome už nepatogumus.

2016 m. balandžio 7 d. nuo 10 val. iki 15 val. dėl  vandentiekio remonto darbų, nebus tiekiamas geriamas vanduo Aukštupėnų ir Pyragių kaime. Atsiprašome už nepatogumus.