Pranešame, kad gauti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2019 m. liepos 8 d. paimti geriamojo vandens iš Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenviečių, Kupiškio r., geriamojo vandens tyrimų rezultatai. Vandens mėginiuose arseno koncentracija nenustatyta (<1 µg/l). Rezultatas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus ir tinkamas vartojimui.
Informuojame, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 45SV-47 „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“, geriamojo vandens tiekimas Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenvietėse atnaujinamas.