Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamojo vandens tiekėjai privalo 1 kartą metuose atlikti tiekiamo geriamojo vandens cheminį tyrimą. UAB „Kupiškio vandenys“ savo eksploatuojamose vandenvietėse šiuos tyrimus 2019 metais atliko:
- Alizavos ir Palėvenėlės vandenvietėse  2019-03-27–2019-04-02 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Noriūnų, Rudilių ir Subačiaus vandenvietėse 2019-04-09–2019-04-12 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Adomynės, Juodpėnų ir Šimonių vandenvietėse 2019-05-07– 2019-05-13 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Kupiškio, Laičių, Naivių, Skapiškio ir Virbališkių vandenvietėse 2019-06-17– 2019-07-01 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai Kupiškio ir Virbališkių vandenvietėse yra normos ribose. Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenvietėse nustatytas normą viršijantis arseno kiekis. Atitinkamai Skapiškio vandenvietėje viršija 0,8 µg/l, Naivių vandenvietėje – 2,3 µg/l, Laičių vandenvietėje – 3,8 µg/l. Norma yra 10 µg/l. Tuo pačiu metu buvo paimtas vanduo tyrimams iš Skapiškio mokyklos vandentiekio tinklų. Arseno kiekis ir cheminiai elementai yra normos ribose.   
2019 m. liepos 3 d., dalyvaujant Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojams, paimti papildomi vandens tyrimai iš minėtų vandenviečių. Tyrimai bus atliekami nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Gavę tyrimų rezultatus, informuosime papildomai.