Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Poveikio vandens kokybei ataskaita 2022 m.

Poveikio vandens kokybei ataskaita 2021 m.

Poveikio vandens kokybei ataskaita 2020 m.