Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymo reikalavimais, Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka ir Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”, nuo 2018 m. gegužės 11 d. bus vykdomas geriamojo vandens, tiekiamo iš Skapiškio mstl. vandenvietės, chloravimas.
Geriamajame vandenyje gali būti juntamas chloro kvapas. Atsiprašome už nepatogumus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymo reikalavimais, Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka ir Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”, nuo 2018 m. gegužės 7 d. bus vykdomas geriamojo vandens, tiekiamo iš Kupiškio m. vandenvietės, chloravimas.
Geriamajame vandenyje gali būti juntamas chloro kvapas. Atsiprašome už nepatogumus.

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio.
Informuojame, kad 2018 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant  vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,8 kub. m vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Kupiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktu.

Šių metų sausio 9 dieną, dėl ESO atliekamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Skapiškyje nuo 10:00 iki 16:00 valandos. Atsiprašome dėl nepatogumų.