Šių metų rugpjūčio 27 d. nuo 09:00 iki 15:00 valandos dėl vandentiekio trasos remonto darbų, galimi vandens tiekimo sutrikimai Kupiškyje Slėnio g., Aukštaičių g., U. Tamošiūnatės g., Račiupėnų g. Atsiprašome už nepatogumus.

Šių metų liepos 23 dieną, dėl ESO atliekamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Skapiškio miestelyje nuo 09:30 iki 16:30 valandos. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Pranešame, kad gauti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2019 m. liepos 8 d. paimti geriamojo vandens iš Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenviečių, Kupiškio r., geriamojo vandens tyrimų rezultatai. Vandens mėginiuose arseno koncentracija nenustatyta (<1 µg/l). Rezultatas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus ir tinkamas vartojimui.
Informuojame, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 45SV-47 „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“, geriamojo vandens tiekimas Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenvietėse atnaujinamas.

Šių metų liepos 10 dieną, dėl ESO atliekamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Skapiškio miestelyje nuo 09:30 iki 16:30 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.