Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamojo vandens tiekėjai privalo 1 kartą metuose atlikti tiekiamo geriamojo vandens cheminį tyrimą. UAB „Kupiškio vandenys“ savo eksploatuojamose vandenvietėse šiuos tyrimus 2019 metais atliko:
- Alizavos ir Palėvenėlės vandenvietėse  2019-03-27–2019-04-02 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Noriūnų, Rudilių ir Subačiaus vandenvietėse 2019-04-09–2019-04-12 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Adomynės, Juodpėnų ir Šimonių vandenvietėse 2019-05-07– 2019-05-13 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai yra normos ribose;
- Kupiškio, Laičių, Naivių, Skapiškio ir Virbališkių vandenvietėse 2019-06-17– 2019-07-01 dienomis. Visi tirti cheminiai elementai Kupiškio ir Virbališkių vandenvietėse yra normos ribose. Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenvietėse nustatytas normą viršijantis arseno kiekis. Atitinkamai Skapiškio vandenvietėje viršija 0,8 µg/l, Naivių vandenvietėje – 2,3 µg/l, Laičių vandenvietėje – 3,8 µg/l. Norma yra 10 µg/l. Tuo pačiu metu buvo paimtas vanduo tyrimams iš Skapiškio mokyklos vandentiekio tinklų. Arseno kiekis ir cheminiai elementai yra normos ribose.   
2019 m. liepos 3 d., dalyvaujant Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojams, paimti papildomi vandens tyrimai iš minėtų vandenviečių. Tyrimai bus atliekami nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Gavę tyrimų rezultatus, informuosime papildomai.

Informuojame, kad vykdant planinius UAB „Kupiškio vandenys“ eksploatuojamų vandenviečių geriamojo vandens cheminius tyrimus, nustatytas nežymiai normas viršijantis arseno kiekis Skapiškio, Laičių ir Naivių vandenvietėse. Rekomenduojame Skapiškio, Laičių ir Naivių gyvenviečių gyventojams, laikinai iki bus atlikti pakartotini tyrimai, nevartoti centralizuotai tiekiamo vandens gėrimui ir maisto  ruošimui. Vartotojai, esantys UAB „Kupiškio vandenys“ abonentais, fasuotą vandenį maisto ruošimui nemokamai gali įsigyti minėtų gyvenviečių parduotuvėse. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Šių metų birželio 4 dieną, dėl ESO atliekamų darbų, nebus tiekiamas vanduo Skapiškyje nuo 08:00 Iki 11:00 valandos. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Šių metų gegužės 29 d. nuo 13:00 iki 17:00 valandos dėl vandentiekio trasos remonto darbų, nebus tiekiamas geriamas vanduo Atgimimo gatvėje Kupiškio m. Atsiprašome už nepatogumus.