Vandens laboratoriniai tyrimai


UAB „Kupiškio vandenys“ atlikdama geriamojo vandens tiekėjo funkcijas, remiantis  Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, vykdo geriamojo vandens programinę priežiūrą. Geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Kadangi savo laboratorijos neturime, todėl tiriamų vandens mėginių paėmimui ir jų  tyrimui samdome nepriklausomą laboratoriją. Visose vandenvietėse vandens tyrimai vykdomi vieną kartą į ketvirtį. Vandens tyrimui mėginiai imami vandentiekio skirstomajame tinkle po vandens gerinimo įrenginių ir padidintos rizikos vietose (mokyklos, darželiai ir kt.).

 

KUPIŠKIO MIESTUI IR RAJONO GYVENVIETĖMS TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

2016 metais

n - nustatymo riba. Nurodo, kad analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą naudojamu metodu laboratorijoje.