Projektai


 

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone (Šimonyse)“. Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001.

Projekto įgyvendinimas.

Kokybiškas geriamas vanduo Kupiškyje.

Kupiškyje pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kupiškio rajone (Noriūnuose, Subačiuje)“. Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012 . 
    Projekto vertė – 12 935 500 Lt.
    Projekto techniniai rodikliai:
       Noriūnuose –  nuotekų valykla – 200 m³/parą; 
                        –  nuotekų tinklai (Žvėrių k.) – 1177 m; 
                        –  vandentiekio tinklai (Žvėrių k.) – 945 m.

       Subačiuje   –  nuotekų valykla – 206 m³/parą; 
                        –  nuotekų tinklai – 3746 m; 
                        –  vandentiekio tinklai – 3056 m.   
    Projekto įgyvendinimo terminai: pradžia – 2014-02-10 
                                               pabaiga – 2015-07-01

UAB „Kupiškio vandenys“ rūpinasi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone (Noriūnuose ir Subačiuje).

Kupiškio raj., Subačiaus ir Noriūnų miesteliuose baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai.

Projektas „Kupiškio miesto vandens gerinimo įrenginių nauja statyba“. Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-038.
    Projekto vertė – 2 347 500 Lt;
    Projekto techniniai rodikliai: vandens gerinimo įrenginių našumas 100 m³/valandą;
    Projekto įgyvendinimo terminai:  pradžia – 2014-09-03 
                                                   pabaiga – 2016-03-03