Sutarčių sudarymas

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:

–   prašymas sutarties sudarymui, nurodant:
     įmonės pavadinimą,
     objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą, veiklos rūšis,
     įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą,
     atsiskaitomosios sąskaitos numerį,
     telefoną, elektroninį paštą,
     sąskaitų siuntimo adresą,
     sutartį pasirašantį asmenį (jei sutartį pasirašo ne vadovas),
     nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijas (jei vanduo naudojamas gamybiniams poreikiams), 

–   įmonės registravimo pažymėjimo kopija,
–   patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas,
–   jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopiją, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu,
–   jei patalpos yra nuomojamos – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

Dėl sutarčių sudarymo kreiptis į Pardavimų tarnybą telefonu (8 459) 51 581 arba adresu Ugniagesių g. 5, LT-40112 Kupiškis.