Sutarčių sudarymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sudarymui su individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:

– prašymą sutarties sudarymui,
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
– buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
– jei butas ar namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, 
– jei butas arba namas pirktas iš kito asmens – dokumentą, kuriame nurodyti geriamojo vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.

Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, vartotojas pateikia tinkamumo eksploatuoti pažymą ( su UAB „Kupiškio vandenys“ atstovų parašais).