Neteisminio sprendimo ginčų nagrinėjimo būdaiSiekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos sistemos funkcionavimą informuojame vartotojus, kur kreiptis dėl  savo pažeistų teisių gynimo.

Savivaldybių institucijos koordinuoja geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo savivaldybės teritorijoje. Vartotojas turi teisę kreiptis į  vietos savivaldos instituciją.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ginčų sprendimo ne teismine tvarka nagrinėja vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka nagrinėja vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų.