Kaip tapti UAB „Kupiškio vandenys“ klientu?

Norint tapti klientu, reikia:

–   Pateikti UAB „Kupiškio vandenys“ prašymą ir gauti prisijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų sąlygas,

–   Rengiant tinklus, įvykdyti prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas,

–   Pastatytus tinklus prijungti prie centralizuotų tinklų,

–   Sudaryti sutartį su UAB „Kupiškio vandenys“ dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.