Kainos

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINOS
(patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-126)

 

•    Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Paslauga Kaina be PVM
eurais
Kaina su PVM
eurais litais
Geriamojo vandens tiekimas 0,92 m³ 1,11 m³ 3,84 m³
Nuotekų tvarkymas 1,41 m³ 1,71 m³ 5,89 m³
Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 0,70 apskaitos
 prietaisui per mėnesį
0,85 apskaitos prietaisui per mėnesį 2,94 apskaitos prietaisui per mėnesį
Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 0,37 apskaitos prietaisui per mėnesį 0,45 apskaitos prietaisui per mėnesį 1,55 apskaitos prietaisui per mėnesį

 

•    Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

Paslauga Kaina be PVM
eurais
Kaina su PVM
eurais litais
Geriamojo vandens tiekimas 1,01 m³ 1,22 m³ 4,21 m³
Nuotekų tvarkymas 1,55 m³ 1,88 m³ 6,47 m³
Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 0,84 butui per mėnesį 1,02 butui per mėnesį 3,52 butui  per mėnesį
Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 0,45 butui per mėnesį 0,54 butui per mėnesį 1,88 butui per mėnesį

 

•    Vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

Paslauga Kaina be PVM
eurais
Kaina su PVM
eurais litais
Geriamojo vandens tiekimas 0,91 m³ 1,10 m³ 3,79 m³
Nuotekų tvarkymas 1,39 m³ 1,68 m³ 5,83 m³
Pardavimo kaina 2,14 namui per mėnesį 2,59 namui per mėnesį 8,94 namui per
mėnesį