Pranešame, kad gauti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2019 m. liepos 3 d. paimti geriamojo vandens iš Skapiškio, Naivių ir Laičių vandenviečių geriamojo vandens tyrimų rezultatai. Visų vandenviečių vandens mėginiuose arseno koncentracija nenustatyta (<1 µg/l). Rezultatas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. Informuojame, kad 2019 m. liepos 8 d. papildomai paimti vandens mėginiai tyrimui.